Ładowanie Wydarzenia
To event minęło.

[PROGRAM WYDARZENIA]

 

W tym roku przypada 100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II i była planowana beatyfikacja Sł. Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Polski (została przełożona z racji na pandemię). Zarówno pontyfikat Papieża Polaka – wcześniej posługa biskupia Karola Wojtyły – jak i przewodniczenie Kościołowi polskiemu przez Prymasa Tysiąclecia przypadły na okres komunistyczny. Zagarnięte na Polsce dawne Kresy z ludnością polską i organizacją Kościoła katolickiego były poddawane depolonizacji i ateizacji, powszechnej sowietyzacji. Mimo uruchomieniu mechanizmów represji, Polacy i Kościół trwali na swych ziemiach ojczystych w znacznej mierze dzięki wsparciu dochodzącemu z Polski. Po wyborze abp. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową moralne wsparcie coraz bardziej zaczęło docierać także z Rzymu.
Okres prześladowań był także pięknym okresem dawania świadectw wierności Kościołowi i Polsce. Wiarę i wierność kresowych Polaków wspierał Kościół w Polsce, a w tym święci jego Patronowie, których szczególnie czcimy w tym roku. Dzięki zaangażowaniu Prymasa została zachowana sukcesja hierarchiczna, był wyświęcony w ukryciu biskup, w miarę możliwości docierała pomoc dla pracujących na Wschodzie księży i wiernych. W ukryciu byli także święceni kapłani obu obrządków.
Rozpoczęcie pontyfikatu Papieża Polaka przyniosło odwilż w relacje międzynarodowe nacechowane klimatem zimnej wojny, jak też spowodowało upadek komunizmu w wymiarze globalnym. Dla dawnych diecezji na Wschodzie oznaczało to okres renesansu. Jan Paweł II doprowadził do reaktywowania struktur Kościoła w byłych republikach sowieckich, powołania nowych biskupów, odrodzenia religijności, w szczególności wśród polskiej ludności katolickiej.
Tegoroczny Kongres będzie hołdem dwóm wielkim Rodakom w sposób specjalny przypominanym w tym roku; możliwością wymiany naukowej i dyskusji wokół tematów „krzepiących serca” wśród Polaków i Polonii na całym świecie.
Kościół i Polacy na Wschodzie pod opieką św. Jana Pawła II i Sł. Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Z najnowszych dziejów trwania katolicyzmu na Wschodzie.

 Zobacz Minione Wydarzenia