About Piotr Panasiuk

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far Piotr Panasiuk has created 23 blog entries.

Odsłonięcie Pomnika Ofiar Ludobójstwa

2020-08-20T12:31:41+01:00

Dnia 25 lipca, na Mazurach, w miejscowości Jedwabno (obok Szczytna) miało miejsce uroczyste odsłonięcie, oraz poświęcenie Pomnika Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich. Z dumą spieszymy poinformować, że pomysłodawczynią i inicjatorką postawienia Pomnika, była Pani Alina Kaźmierczak, Członek Zarządu naszego Instytutu, wraz z Gminą Jedwabno.  Na pomniku widnieje inskrypcja, która głosi- "W hołdzie Polakom pomordowanym w wyniku zbrodniczych działań zbrojnych [...]

Odsłonięcie Pomnika Ofiar Ludobójstwa2020-08-20T12:31:41+01:00

„Ludobójstwo, zbrodnia której nie było”

2020-08-20T12:06:02+01:00

Dnia 11 lipca Stowarzyszenie IPiDK wraz z Ruchem Narodowym, Stowarzyszeniem KoLiber, oraz Młodzieżą Wszechpolską zorganizowali w Lublinie obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej. Spotkanie rozpoczęło się konferencją naukową „Ludobójstwo, zbrodnia której nie było” w której m.in. uczestniczyli Członkowie Instytut dr hab. Prof. Włodzimierz Osadczy, oraz dr hab. Prof. Jan Kłos, gościem specjalnym spotkani był [...]

„Ludobójstwo, zbrodnia której nie było”2020-08-20T12:06:02+01:00

“Sprawiedliwi w czasie ludobójstwa”

2020-08-20T11:59:41+01:00

Dziesiątego lipca w siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone 77. rocznicy ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na ludności II Rzeczpospolitej. Obchody rozpoczęły się panelem dyskusyjnym „Sprawiedliwi w czasie ludobójstwa”, poświęconym sprawiedliwym Ukraińcom, ratującym Polaków w czasie Rzezi Wołyńskiej. W panelu uczestniczyli dr hab. prof. Włodzimierz Osadczy Prezes Zarządu i dr Renata Pomarańska, Sekretarz Komisji Rewizyjnej. Obradom przewodniczył dr Jan [...]

“Sprawiedliwi w czasie ludobójstwa”2020-08-20T11:59:41+01:00

70. rocznica święceń kapłańskich JE ks. kard. Mariana Jaworskiego

2020-08-20T16:05:10+01:00

    Członkowie Zarządu Stowarzyszenia dr hab. prof. Włodzimierz Osadczy, Prezes Zarządu i Piotr Panasiuk, Skarbnik Zarządu uczestniczyli w uroczystości świętowania 70. rocznicy święceń kapłańskich jego eminencji księdza kardynała Mariana Jaworskiego, emerytowanego metropolity lwowskiego. Uroczystości odbyły się w klasztorze Ojców Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. W uroczystościach uczestniczyli również jego ekscelencja ks. Abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, oraz jego ekscelencja ks. Bp [...]

70. rocznica święceń kapłańskich JE ks. kard. Mariana Jaworskiego2020-08-20T16:05:10+01:00

Walne Zgromadzenie Instytutu

2020-08-20T16:00:18+01:00

    Dziewiętnastego czerwca, zgodnie z założeniami Statutu Stowarzyszenia, zostało zwołane Walne Zebranie IPiDK. Tematem zebrania było sprawozdanie Zarządu z działalności w czasie kadencji 2016-2020 i wybór nowych organów Stowarzyszenia. Zebraniu przewodniczył dr Ryszard Gajewski, Wiceprezes ustępującego Zarządu Stowarzyszenia. Sprawozdanie w imieniu Zarządu złożył dr hab. Prof. Włodzimierz Osadczy, ustępujący Prezes Stowarzyszenia, który perspektywicznie przedstawił całokształt działalności Stowarzyszenia. Osobno obszar [...]

Walne Zgromadzenie Instytutu2020-08-20T16:00:18+01:00

Praca dla chrześcijańskiego Wschodu, księża zmartwychwstańcy wobec obrządku grekokatolickiego

2020-02-07T00:08:33+01:00

31 stycznia 2020 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się sesja naukowa poświęcona wielce zasłużonemu dla Polski zakonowi zmartwychwstańców CR. Konferencja poświęcona była pracy zakonu na niwie chrześcijańskiego Wschodu. Było to okazja dla znawców wysłuchać znakomitych referatów znawców tematu. Prof. Włodzimierz Osadczy, tytułem wprowadzenia, nakreślił zarys początków pracy dydaktycznej i duszpasterskiej zmartwychwstańców w środowisku grekokatolików w Rzymie i Galicji. O.prof. [...]

Praca dla chrześcijańskiego Wschodu, księża zmartwychwstańcy wobec obrządku grekokatolickiego2020-02-07T00:08:33+01:00

Konferencja naukowa “Lingua sacra na pograniczu języków i kultur” KUL

2019-12-27T18:21:28+01:00

23 listopada br. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się się międzynarodowa konferencja naukowa "Lingua sacra na pograniczu języków i kultur". Było to interdyscyplinarne forum poruszające kwestie funkcjonowania języków religijnych (sakralnych) w środowisku kulturowo-narodowościowym ukształtowanym na dawnych polskich Kresach w wymiarze religijnym, społecznym, historycznym, kulturowym. W konferencji wezmą wzięli prelegenci z Polski, Francji, Ukrainy, Rosji. Konferencja została zorganizowana [...]

Konferencja naukowa “Lingua sacra na pograniczu języków i kultur” KUL2019-12-27T18:21:28+01:00

Tam gdzie lwowskie śpią Orlęta. Pierwsze dni obrony Lwowa w 1918 roku. Wykład prof. Tadeusza Trajdosa

2019-12-27T18:03:32+01:00

8 listopada w Nałęczowie odbył się wykład prof.dr. hab. Tadeusza Trajdosa z Instytutu Historii PAN pt. "Tam gdzie lwowskie śpią Orlęta". Pierwsze dni obrony Lwowa w 1918 roku. Sala w Bibliotece Publicznej im. Faustyny Morzyckiej była pełna i w krytycznych momentach opowieści wielu słuchaczy dawało wyraz swym wzruszeniom, ale najwyraźniej nikomu to nie przeszkadzało. Profesor Tadeusz Trajdos urodził się we [...]

Tam gdzie lwowskie śpią Orlęta. Pierwsze dni obrony Lwowa w 1918 roku. Wykład prof. Tadeusza Trajdosa2019-12-27T18:03:32+01:00

Pojednanie polsko-ukraińskie: czy jest możliwe bez prawdy o ludobójstwie. Otwarte spotkanie z prof. Włodzimierzem Osadczym (KUL)

2019-12-27T17:33:44+01:00

26 października 2019 r. o godz. 11.30 w auli WSH-E w Zamościu (Koszary, budynek nr 54) odbyło  się otwarte spotkanie z prof. Włodzimierzem Osadczym (KUL) nt. Pojednanie polsko-ukraińskie: czy jest możliwe bez prawdy o ludobójstwie. Organizatorami spotkania były: Stowarzyszenie Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu, Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna im. J. Zamoyskiego z s. w Zamościu oraz Książnica Zamojska im. [...]

Pojednanie polsko-ukraińskie: czy jest możliwe bez prawdy o ludobójstwie. Otwarte spotkanie z prof. Włodzimierzem Osadczym (KUL)2019-12-27T17:33:44+01:00