Artykuły

U stóp moich kraina dostatków i krasy. Adam Mickiewicz i Ukraina

Na Wydziale Pedagogiki i Pracy Socjalnej uroczyście zakończono wspólny projekt Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Kresowego oraz naszego uniwersytetu w ramach programu Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży. W wydarzeniu obok przedstawicieli lidera Macieja Kułaka, wiceprezesa IPiDK wzięli udział m.in. J.M Rektor, prof. Anatolii Tsos, dziekan wydziału doc. Włodzimierz Antoniuk, kadra naukowa wydziału.   Pandemia pokrzyżowała szyki organizatorom. – Pierwotnie planowaliśmy bezpośrednie spotkania [...]

U stóp moich kraina dostatków i krasy. Adam Mickiewicz i Ukraina2020-09-26T11:05:42+01:00

III Kongres Kresowy , Św. Jan Paweł II i Sł. Boży Stefan Wyszyński wobec Kościoła i Polaków na dawnych Kresach

PROGRAM Konferencja naukowa poświęcona 100.leciu urodzin św. Jana Pawła II i planowanej beatyfikacji prymasa Stefana Wyszyńskiego. Patronaty honorowe Jego Ekscelencja Ks. abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski Sekretarz osobisty papieża Jana Pawła II w latach 1996-2005 Jacek Sasin, Wiceprezes Rady Ministrów Minister Aktywów Państwowych Ks. Prof. dr hab. Mirosław Kalinowski Rektor KUL 24 września 10.00 Aula C-1031 KUL Ks. Prof. dr hab. Mirosław Kalinowski (Lublin), Uniwersytet wierny testamentowi Papieża i Prymasa. Misja KUL na Wschodzie. Ks. Prof. dr hab. Roman Dzwonkowski SAC (Lublin), Dzwonkowski, Św. Jan Paweł II i prymas Stefan Wyszyński wobec Kościoła i Polaków na Wschodzie. Sesja naukowa Cierpienie Maria Władimirow (Warszawa), Świadectwa sprawiedliwych drogą do pojednania. Maksymilian Biskupski (Warszawa), Swoim męczeństwem dali świadectwo wiary nas w wierze umacniając. Projekt upamiętnienia kapłanów pomordowanych na Wschodzie. Dr mjr Marek Gąska (Chełm), Pojednanie przez prawdę na przykładzie upamiętnienia zbrodni ludobójstwa siostry zakonnej i wychowanków domu dziecka w Turkowicach Ks. Dr hab. Waldemar Żurek SDB, prof. KUL (Lublin), Salezjańscy męczennicy i wyznawcy na Wschodzie. Dr Krzysztof Bąkała (Warszawa), Losy duchowieństwa katolickiego przetrzymywanego w obozach specjalnych NKWD październik 1939 – maj 1940. Krzysztof Żabierek (Bydgoszcz), „Martyrologium nie w pełni spisane”. Testament Św. Jan Paweł II dla Kościoła trzeciego tysiąclecia. 14. przerwa obiadowa 15.00 Aula C-1031 Projekcja filmów o św. Janie Pawle II i Prymasie Wyszyńskim 25n września 9.00 – Kościół akademicki KUL Msza św. pod przewodnictwem JE ks. abp. Mieczysława Mokrzyckiego, metropolity lwowskiego w intencji Kościoła i Polaków na Wschodzie. Złożenie wieńców przy pomniku św. Jana Pawła II i Prymasa Stefana Wyszyńskiego na dziedzińcu KUL. 10.00 Aula C-1031 KUL Trwanie Dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. KUL (Lublin), Kościół Patriarchów. Świadectwa kapłanów metropolii lwowskiej na ziemiach anektowanych. Ks. bp Marian Buczek (Charków-Lwów), Św. Jan Paweł II a archidiecezja lwowska Dr Tadeusz Samborski (Legnica), Spotkania z katolickimi duchownymi w ZSRR i Rosji. Dr Nina Poremska (Łuck), Polacy i duszpasterze Kościoła katolickiego na Wołyniu w czasach komunizmu i po upadku ZSRR Beata Kowalska-Sionko (Kraków), Prof. Karolina Lanckorońska kustoszka tradycji kresowej w Rzymie. Dr Renata Pomarańska (Rzeszów), Misja zakonów i zgromadzeń żeńskich w archidiecezji lwowskiej na przykładzie Zgromadzenia SFRM Blanka Konopka (Londyn), Polonia angielska kustoszem tradycji Kresów i Kościoła i polskich diecezji wschodnich. Wyzwania Mieczysław Mokrzycki (Lwów), Św. Jan Paweł II Orędownikiem i Wskrzesicielem Kościoła na Wschodzie Prof. dr hab. Henryk Stroński (Krzemieniec-Olsztyn), Odrodzenie i rozwój Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie po 1989 r. Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL (Lublin), Fundamenty tożsamości Europy w nauczaniu św. Jana Pawła II. Mec. Kazimierz Frąckiewicz (Celestynów), Tożsamość cywilizacyjno-narodowa Kościoła katolickiego na Wschodzie. Dr Olga Osadczy (Lwów-Chełm), Święci i Błogosławieni św. Jana Pawła II z dawnych Kresów. Piotr Panasiuk (Lublin), Misja Kościoła na Wschodzie w obliczu postępujących przemian cywilizacyjnych. Dr Jan Sęk (Lublin), Kerygmat słowiański św. Jana Pawła II. Organizatorzy Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego Centrum UCRAINICUM KUL Muzeum Niepodległości w Warszawie Partnerzy Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego (Lwów) Centrum Ukraińsko-Polskiej Współpracy Międzyregionalnej (Łuck) Krzemieniecka Obwodowa Humanistyczno-Pedagogiczna Akademia im. Tarasa Szewczenki (Krzemieniec) Stowarzyszenie Kultury Polskiej na Wołyniu im. Tadeusza Kościuszki (Łuck) Koło Lwowian w Londynie (Londyn) Związek Piłsudczyków Oddział Lubelski

III Kongres Kresowy , Św. Jan Paweł II i Sł. Boży Stefan Wyszyński wobec Kościoła i Polaków na dawnych Kresach2020-09-21T23:03:15+01:00

Zebranie Zarządu IPiDK, 03.09.2020r.

Dnia 03.09.2020r. odbyło się  Zebranie Zarządu Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Kresowego, obecnych było sześciu Członków Zarządu. Na zgromadzeniu poruszone były tematy nadchodzących wydarzeń, m. in. III Kongresu Środowisk Kresowych Rzeczypospolitej i spotkania mającego na celu promocję nadchodzącego numeru Res Cresoviana, poświęconego J.I. Kraszewskiemu. Zostały powołane oddziały Instytutu w Krakowie, Bydgoszczy i Warszawie.  Podpisano również porozumienie o współpracy przy realizacji projektu [...]

Zebranie Zarządu IPiDK, 03.09.2020r.2020-09-04T12:00:16+01:00

Spotkanie z przedstawicielką Koła Lwowian

Dwudziestego piątego sierpnia bieżącego roku, Członkowie Zarządu Stowarzyszenia: prof. Włodzimierz Osadczy-Prezes Zarządu i Piotr Panasiuk-Skarbnik Zarządu, spotkali się z Panią Blanką Konopką- reprezentantką Koła Lwowian w Londynie. Zostały omówione plany współpracy obu organizacji, a także koordynacja działań w ramach Kongresu Środowisk Kresowych. 

Spotkanie z przedstawicielką Koła Lwowian2020-09-02T13:33:06+01:00

Odsłonięcie Pomnika Ofiar Ludobójstwa

Dnia 25 lipca, na Mazurach, w miejscowości Jedwabno (obok Szczytna) miało miejsce uroczyste odsłonięcie, oraz poświęcenie Pomnika Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich. Z dumą spieszymy poinformować, że pomysłodawczynią i inicjatorką postawienia Pomnika, była Pani Alina Kaźmierczak, Członek Zarządu naszego Instytutu, wraz z Gminą Jedwabno.  Na pomniku widnieje inskrypcja, która głosi- "W hołdzie Polakom pomordowanym w wyniku zbrodniczych działań zbrojnych [...]

Odsłonięcie Pomnika Ofiar Ludobójstwa2020-08-20T12:31:41+01:00

„Ludobójstwo, zbrodnia której nie było”

Dnia 11 lipca Stowarzyszenie IPiDK wraz z Ruchem Narodowym, Stowarzyszeniem KoLiber, oraz Młodzieżą Wszechpolską zorganizowali w Lublinie obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej. Spotkanie rozpoczęło się konferencją naukową „Ludobójstwo, zbrodnia której nie było” w której m.in. uczestniczyli Członkowie Instytut dr hab. Prof. Włodzimierz Osadczy, oraz dr hab. Prof. Jan Kłos, gościem specjalnym spotkani był [...]

„Ludobójstwo, zbrodnia której nie było”2020-08-20T12:06:02+01:00

“Sprawiedliwi w czasie ludobójstwa”

Dziesiątego lipca w siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone 77. rocznicy ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na ludności II Rzeczpospolitej. Obchody rozpoczęły się panelem dyskusyjnym „Sprawiedliwi w czasie ludobójstwa”, poświęconym sprawiedliwym Ukraińcom, ratującym Polaków w czasie Rzezi Wołyńskiej. W panelu uczestniczyli dr hab. prof. Włodzimierz Osadczy Prezes Zarządu i dr Renata Pomarańska, Sekretarz Komisji Rewizyjnej. Obradom przewodniczył dr Jan [...]

“Sprawiedliwi w czasie ludobójstwa”2020-08-20T11:59:41+01:00

70. rocznica święceń kapłańskich JE ks. kard. Mariana Jaworskiego

    Członkowie Zarządu Stowarzyszenia dr hab. prof. Włodzimierz Osadczy, Prezes Zarządu i Piotr Panasiuk, Skarbnik Zarządu uczestniczyli w uroczystości świętowania 70. rocznicy święceń kapłańskich jego eminencji księdza kardynała Mariana Jaworskiego, emerytowanego metropolity lwowskiego. Uroczystości odbyły się w klasztorze Ojców Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. W uroczystościach uczestniczyli również jego ekscelencja ks. Abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, oraz jego ekscelencja ks. Bp [...]

70. rocznica święceń kapłańskich JE ks. kard. Mariana Jaworskiego2020-08-20T16:05:10+01:00

Walne Zgromadzenie Instytutu

    Dziewiętnastego czerwca, zgodnie z założeniami Statutu Stowarzyszenia, zostało zwołane Walne Zebranie IPiDK. Tematem zebrania było sprawozdanie Zarządu z działalności w czasie kadencji 2016-2020 i wybór nowych organów Stowarzyszenia. Zebraniu przewodniczył dr Ryszard Gajewski, Wiceprezes ustępującego Zarządu Stowarzyszenia. Sprawozdanie w imieniu Zarządu złożył dr hab. Prof. Włodzimierz Osadczy, ustępujący Prezes Stowarzyszenia, który perspektywicznie przedstawił całokształt działalności Stowarzyszenia. Osobno obszar [...]

Walne Zgromadzenie Instytutu2020-08-20T16:00:18+01:00