Niepowetowana strata w Kościele polskim i wśród Polaków za granicą. Dnia 30.XII.2020r. zmarł Wielki Patriarcha badań nad historią Kościoła i Polaków na Wschodzie, Człowiek wielkiej prawości i uczciwości, od założenia w 2016 r. Członek Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Kresowego, Członek Kapituły Kresowej Nagrody Pojednania, która została powołana przed kilkoma tygodniami, Ksiądz Profesor Roman Dzwonkowski SAC. Nie wahał się dawać świadectwo Prawdy, kiedy inni milczeli. Cześć Jego Pamięci.

zdjęcie z wystąpienia na III Kongresie Środowisk Kresowych RP w Lublinie, 24 września.