Pragnę podziękować Profesorowi Włodzimierzowi Osadczemu oraz moim Współbraciom zmartwychwstańcom: Profesorowi Andrzejowi Gieniuszowi i archiwiście generalnemu Zgromadzenia, Pawłowi Szymanowskiemu, za to, iż przyczynili się do powstania tego pierwszego tomu w ramach szerzej zakrojonej serii pod tytułem „Pro Ecclesia Unione et Polonia”. Dziękuję za Wasze badania naukowe i za podzielenie się bogactwem tej historii! Wszyscy jesteśmy przez nią zbudowani i bardziej doceniamy historię i działania naszego Świętego Kościoła oraz życie i świadectwa jego Świętych i Męczenników.

Przełożony Generalny Zgromadzenia Zmartwychwstańców Ks. Paul S. Voisin CR

Pragniemy z radością poinformować, że w ramach naszej serii wydawniczej “Biblioteca Cresoviana” ukazała się pierwsza publikacja autorstwa prof. Włodzimierza Osadczego- Prezesa Zarządu Stowarzyszenia i o. prof. Andrzeja Gieniusza CR, profesora Uniwersytetu Urbaniańskiego w Rzymie. Jest to pokłosie współpracy Instytutu z Zgromadzeniem Zmartwychwstania Pańskiego, realizowanej w ramach projektu badawczego “Pro Ecclesia Unione et Polonia”.  Po ustąpieniu ograniczeń związanych z epidemią, zaplanowana jest szeroka akcja promocyjna książki w Polsce i za granicą. Wydawcą książki jest oficyna “Von Borowiecky” , książka jest dostępna w księgarniach i u wydawcy. Serdecznie zapraszamy do lektury.