Dnia 03.09.2020r. odbyło się  Zebranie Zarządu Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Kresowego, obecnych było sześciu Członków Zarządu. Na zgromadzeniu poruszone były tematy nadchodzących wydarzeń, m. in. III Kongresu Środowisk Kresowych Rzeczypospolitej i spotkania mającego na celu promocję nadchodzącego numeru Res Cresoviana, poświęconego J.I. Kraszewskiemu. Zostały powołane oddziały Instytutu w Krakowie, Bydgoszczy i Warszawie.  Podpisano również porozumienie o współpracy przy realizacji projektu budowy pomnika dedykowanego sprawiedliwym Ukraińcom, którzy ratowali życie Polakom podczas masowych zbrodni dokonywanych przez ukraińskich nacjonalistów na terenach Kresów wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939-1947.