Dwudziestego piątego sierpnia bieżącego roku, Członkowie Zarządu Stowarzyszenia: prof. Włodzimierz Osadczy-Prezes Zarządu i Piotr Panasiuk-Skarbnik Zarządu, spotkali się z Panią Blanką Konopką- reprezentantką Koła Lwowian w Londynie. Zostały omówione plany współpracy obu organizacji, a także koordynacja działań w ramach KongresŚrodowisk Kresowych.