Dnia 25 lipca, na Mazurach, w miejscowości Jedwabno (obok Szczytna) miało miejsce uroczyste odsłonięcie, oraz poświęcenie Pomnika Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich. Z dumą spieszymy poinformować, że pomysłodawczynią i inicjatorką postawienia Pomnika, była Pani Alina Kaźmierczak, Członek Zarządu naszego Instytutu, wraz z Gminą Jedwabno.  Na pomniku widnieje inskrypcja, która głosi- “W hołdzie Polakom pomordowanym w wyniku zbrodniczych działań zbrojnych formacji ukraińskich nacjonalistów, w tym ofiarom ludobójstwa na Wołyniu, Polesiu i Małopolsce Wschodniej oraz zbrodni dokonanych na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu w latach 1939-1947″.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w kościele parafialnym pw. Świętego Józefa Oblubieńca NMP, następnie po odsłonięciu Pomnika, odbył się panel dyskusyjny. Referat wygłosił prof. Czesław Partacz, oraz odczytany został referat Prezesa Stowarzyszenia Włodzimierza Osadczego i prof. dr hab. Czesław Partacz.

Patronatem honorowym wydarzenie objęli Pani Janina Kalinowska, Pan Stanisław Srokowski, a także bp JE Marian Buczek, który udzielił wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

W imieniu Instytutu wieniec przy pomniku złożyli  Aleksandra Osadczy i Mateusz Kępka