Członkowie Zarządu Stowarzyszenia dr hab. prof. Włodzimierz Osadczy, Prezes Zarządu i Piotr Panasiuk, Skarbnik Zarządu uczestniczyli w uroczystości świętowania 70. rocznicy święceń kapłańskich jego eminencji księdza kardynała Mariana Jaworskiego, emerytowanego metropolity lwowskiego. Uroczystości odbyły się w klasztorze Ojców Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. W uroczystościach uczestniczyli również jego ekscelencja ks. Abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, oraz jego ekscelencja ks. Bp Marian Buczek, emerytowany biskup charkowsko-zaporoski. W trackie spotkania, które odbyło się po uroczystości w kościele, delegaci IPiDK podziękowali księdzu kardynałowi za ustawiczne wsparcie działalności Stowarzyszenia, modlitewną opiekę i zasługi na rzecz przechowywania pamięci o lwowskiej tradycji Kościoła. Z tej okazji na ręce jego eminencji został złożony numer pisma Res Cresoviana, który został jemu dedykowany. Ksiądz kardynał Jaworski udzielił błogosławieństwa dla Stowarzyszenia IPiDK.