Odsłonięcie Pomnika Ofiar Ludobójstwa

2020-08-20T12:31:41+01:00

Dnia 25 lipca, na Mazurach, w miejscowości Jedwabno (obok Szczytna) miało miejsce uroczyste odsłonięcie, oraz poświęcenie Pomnika Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich. Z dumą spieszymy poinformować, że pomysłodawczynią i inicjatorką postawienia Pomnika, była Pani Alina Kaźmierczak, Członek Zarządu naszego Instytutu, wraz z Gminą Jedwabno.  Na pomniku widnieje inskrypcja, która głosi- "W hołdzie Polakom pomordowanym w wyniku zbrodniczych działań zbrojnych [...]

Odsłonięcie Pomnika Ofiar Ludobójstwa2020-08-20T12:31:41+01:00

„Ludobójstwo, zbrodnia której nie było”

2020-08-20T12:06:02+01:00

Dnia 11 lipca Stowarzyszenie IPiDK wraz z Ruchem Narodowym, Stowarzyszeniem KoLiber, oraz Młodzieżą Wszechpolską zorganizowali w Lublinie obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej. Spotkanie rozpoczęło się konferencją naukową „Ludobójstwo, zbrodnia której nie było” w której m.in. uczestniczyli Członkowie Instytut dr hab. Prof. Włodzimierz Osadczy, oraz dr hab. Prof. Jan Kłos, gościem specjalnym spotkani był [...]

„Ludobójstwo, zbrodnia której nie było”2020-08-20T12:06:02+01:00

“Sprawiedliwi w czasie ludobójstwa”

2020-08-20T11:59:41+01:00

Dziesiątego lipca w siedzibie Muzeum Niepodległości w Warszawie odbyło się spotkanie poświęcone 77. rocznicy ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na ludności II Rzeczpospolitej. Obchody rozpoczęły się panelem dyskusyjnym „Sprawiedliwi w czasie ludobójstwa”, poświęconym sprawiedliwym Ukraińcom, ratującym Polaków w czasie Rzezi Wołyńskiej. W panelu uczestniczyli dr hab. prof. Włodzimierz Osadczy Prezes Zarządu i dr Renata Pomarańska, Sekretarz Komisji Rewizyjnej. Obradom przewodniczył dr Jan [...]

“Sprawiedliwi w czasie ludobójstwa”2020-08-20T11:59:41+01:00

70. rocznica święceń kapłańskich JE ks. kard. Mariana Jaworskiego

2020-08-20T16:05:10+01:00

    Członkowie Zarządu Stowarzyszenia dr hab. prof. Włodzimierz Osadczy, Prezes Zarządu i Piotr Panasiuk, Skarbnik Zarządu uczestniczyli w uroczystości świętowania 70. rocznicy święceń kapłańskich jego eminencji księdza kardynała Mariana Jaworskiego, emerytowanego metropolity lwowskiego. Uroczystości odbyły się w klasztorze Ojców Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. W uroczystościach uczestniczyli również jego ekscelencja ks. Abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, oraz jego ekscelencja ks. Bp [...]

70. rocznica święceń kapłańskich JE ks. kard. Mariana Jaworskiego2020-08-20T16:05:10+01:00

Walne Zgromadzenie Instytutu

2020-08-20T16:00:18+01:00

    Dziewiętnastego czerwca, zgodnie z założeniami Statutu Stowarzyszenia, zostało zwołane Walne Zebranie IPiDK. Tematem zebrania było sprawozdanie Zarządu z działalności w czasie kadencji 2016-2020 i wybór nowych organów Stowarzyszenia. Zebraniu przewodniczył dr Ryszard Gajewski, Wiceprezes ustępującego Zarządu Stowarzyszenia. Sprawozdanie w imieniu Zarządu złożył dr hab. Prof. Włodzimierz Osadczy, ustępujący Prezes Stowarzyszenia, który perspektywicznie przedstawił całokształt działalności Stowarzyszenia. Osobno obszar [...]

Walne Zgromadzenie Instytutu2020-08-20T16:00:18+01:00