31 stycznia 2020 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się sesja naukowa poświęcona wielce zasłużonemu dla Polski zakonowi zmartwychwstańców CR. Konferencja poświęcona była pracy zakonu na niwie chrześcijańskiego Wschodu.
Było to okazja dla znawców wysłuchać znakomitych referatów znawców tematu.
Prof. Włodzimierz Osadczy, tytułem wprowadzenia, nakreślił zarys początków pracy dydaktycznej i duszpasterskiej zmartwychwstańców w środowisku grekokatolików w Rzymie i Galicji.


O.prof. Zdzisław Kijas reprezentujący Seraficum, Papieski Wydział Teologiczny w Rzymie przedstawił duchowe oblicze męczeństwa św. Jozafata Kuncewicza.


Prof. Andrzej Gieniusz z Papieskiego Uniwersytetu Urbaniańskiego z Rzymu przedstawił kulisy kanonizacji św. Jozafata Kuncewicza przez pryzmat losów Świecy Niepodległości


Ks. dr Artur Kardaś ukazał sylwetkę wielkiego pedagoga Ojców Zmartwychwstańców – Pawła Smolikowskiego na tle jego pracy w Instytucie Ruskim we Lwowie


Ks. Prof. Stefan Koperek przedstawił losy misji zmartwychwstańców w Bułgarii na przestrzeni 100 lat i swoje doświadczenia z pracy duszpasterskiej na Bałkanach.

Konferencję podsumował organizator – prof. Włodzimierz Osadczy formułując wnioski naukowe i postulaty badawcze.

Taj bardzo potrzebnej inicjatywie naukowej przewodniczył dr Jan Sęk – będący członkiem Komisji Rewizyjnej Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Kresowego.