26 października 2019 r. o godz. 11.30 w auli WSH-E w Zamościu (Koszary, budynek nr 54) odbyło  się otwarte spotkanie z prof. Włodzimierzem Osadczym (KUL) nt. Pojednanie polsko-ukraińskie: czy jest możliwe bez prawdy o ludobójstwie.

Organizatorami spotkania były: Stowarzyszenie Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu, Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna im. J. Zamoyskiego z s. w Zamościu oraz Książnica Zamojska im. S. K. Zamoyskiego w Zamościu.

W trakcie spotkania prezentowana była wystawa poświęcona bł. ks. bp. Grzegorzowi Chomyszynowi, grekokatolickiemu metropolicie Stanisławowa, oparta na jego książce – testamencie Dwa królestwa. Postać błogosławionego biskupa to symbol polsko-ukraińskiego pojednania opartego na historycznym i duchowym dziedzictwie wspólnoty obu narodów bazującym na niepodważalnych fundamentach moralności i prawdy.