11 lipca 2019 roku o godzinie 17.30 odbyła się dyskusja panelowa prowadzona przez  profesorów KUL – Włodzimierza Osadczego oraz Andrzeja Gila pod tytułem ” Ludzie w czasach ludobójstwa. 76 Rocznica rzezi Wołyńskiej”

Dyskusja nad którą patronat honorowy objęli ocaleli z Rzezi Wołyńskiej Stanisław Srokowski, Janina Kalinowska i Zofia Szwal dotyczyła postaw zajmowanych przez Ukraińców w obliczu rzezi dokonanej przez ukraińskich nacjonalistów na Polakach. Uwypuklono szczególnie postacie dążące do pojednania polsko- ukraińskiego. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa poświęcona bł. biskupowi Grzegorzowi Chomyszynowi orędownikowi pojednania polsko-ukraińskiego.

 

Przed dyskusją delegacja Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Kresowego -Włodzimierz Osadczy -prezes zarzadu oraz Piotr Panasiuk – skarbnik -złożyła kwiaty przed lubelskim pomnikiem Ofiar Wołynia znajdującym się przy ul. Głębokiej