23 listopada br. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się się międzynarodowa konferencja naukowa “Lingua sacra na pograniczu języków i kultur”. Było to interdyscyplinarne forum poruszające kwestie funkcjonowania języków religijnych (sakralnych) w środowisku kulturowo-narodowościowym ukształtowanym na dawnych polskich Kresach w wymiarze religijnym, społecznym, historycznym, kulturowym. W konferencji wezmą wzięli prelegenci z Polski, Francji, Ukrainy, Rosji. Konferencja została zorganizowana przez Centrum Ucrainicum KUL, Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego, Fundacja Kisiela oraz inne podmioty.
Gościem honorowym wydarzenia był JE ks. bp. Marian Buczek, emerytowany ordynariusz diecezji charkowsko-zaporoskiej, wieloletni duszpasterz katolicki na Ukrainie, który podzielił się swymi doświadczeniami pracy ewangelizacyjnej na Wschodzie.
Część naukowa konferencji odbyła się się 23 listopada w Sali C-919. Konferencja była realizowana w ramach programu RID.
Wykaz wygłoszonych referatów

 Ks. bp Marian Buczek (Zaporoże-Charków, Ukraina), Słowo Boże na Kresach
 Dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. KUL (Lublin), Problem języka liturgii i modlitwy w Kościele rzymskokatolickim na Ukrainie, Białorusi i Litwie
 Prof. dr hab. Andriej Mełkow (Moskwa), Język staro-cerkiewno-słowiański w Kościele i kulturze narodów słowiańskich
 Dr Jan Sęk (Lublin), Akatyst w tradycji chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu
 Dr Olga Osadczy (Lwów), Orientalne zaśpiewy w modlitwie Kresów. Języki sakralne Ormian, Żydów, Karaimów i Tatarów
 Dr hab. Aleksander Gadomski, prof. UO (Opole), mgr Halina Gadomska (Opole), Teolingwistyka słowiańska na granicy prawosławia i katolicyzmu
 Dr Natalia Ciołyk (Łuck), Wykorzystywanie języków w życiu religijnym rzymskokatolickiej parafii św. Piotra i Pawła w Łucku