W imieniu Komitetu Organizacyjnego, zapraszam na  II Międzynarodową Konferencją Naukową “Kresy – zaginiony świat. Polacy i kultura polska na dawnych kresach Rzeczpospolitej” z cyklu Nałęczowskie Spotkania Wschodnioeuropejskie “Willa Kresy”. Konferencja obędzie się 17-18 maja 2017 r. w Sali Balowej w Pałacu Małachowskich w Nałęczowie.

Patronat honorowy nad Konferencją sprawuje Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek.

Podczas Konferencji zostaną wręczone nagrody laureatom I Międzynarodowego Konkursu Wiedzy o Kresach ,,Kresy. Korzenie polskiej kultury”.

Współorganizatorami Konferencji są:
Instytut Pamięci i Dziedzictwa Kresowego, Wschodnioeuropejski Instytut Nowoczesnej Edukacji, Zespół Szkół im. Zygmunta Chmielewskiego w Nałęczowie, Centrum Ucrainicum KUL.

Z wyrazami szacunku
Jerzy Rosiak