Naukowcy z Polski i Ukrainy dyskutowali o stosunkach dyplomatycznych między Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą

2019-05-22T09:00:57+01:00

O Ukrainie w polskiej polityce zagraniczne.j LUBLIN. Naukowcy z Polski i Ukrainy uczestniczyli w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Od „kwestii ruskiej” do polityki ukraińskiej. Ukraina w polskiej myśli politycznej i polityce zagranicznej”. Konferencja poświęcona była 25-leciu stosunków dyplomatycznych między Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą. Wydarzenie odbyło się 9-10 grudnia 2016 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Konferencję otworzył Prorektor [...]