Wielokulturowość na pograniczu narodów i religii – Konferencja w Nałęczowie 14-15 października 2016r.